Úvod
Mladí
TeenSTAR VÝUČBA
Rodičia
Učitelia
Učebnica
O nás
Kontakt


NADPIS: pre rodicou alebo take nieco lepsie

V ostatných 20 rokoch som sa venovala prevažne katolíckym snúbeneckým náukám, ale pomoc žiadali aj mnohí mladí iného vierovyznania, či bez neho – takí, ktorým záležalo na tom aby neškodili svojim telám či prírode. Individuálne poučenie dostalo okolo 2 000 párov.

Musím konštatovať, že mladí stále nemajú skoro žiadne správne informácie, ako realizovať v manželstve zodpovedné rodičovstvo. Okolo 20% užíva hormonálnu antikoncepciu, ďalších 70% žije predmanželským intímnym životom a používa buď kondóm alebo nedokončí pohlavné spojenie.

Preto v duchu výchovných smerníc Kongregácie pre katolícku výchovu „O ľudskej láske“ (1983), Pápežskej rady pre rodinu „Ľudská sexualita“ (1995) a „Príprava na sviatosť manželstva“ (1996) vám ponúkame pomoc.


Kto z nás by nechcel svojmu dieťaťu dopriať niečo lepšie, ako sme zažili sami.

Manželstvo a rodina tvoria jedno z najcennejších bohatstiev ľudstva. Dnes sa však nezriedka ponúkajú predstavy a teórie, ktoré v rôznej miere urážajú pravdu a dôstojnosť ľudskej osoby.

Sexualita sa však riadi určitými zákonmi a človek by ich mal poznať. Neprispôsobenie sa týmto zákonom býva prameňom ťažkých utrpení. Dieťa ponechané samé na seba si nevie formovať vlastnú sexualitu. V prvom rade sme povinní dávať mu príklad svojím konaním a pomôcť mu zodpovedným spôsobom. Nestačí príležitostné pôsobenie nejakou jednou prednáškou.

Preto vám predkladáme program výchovy k ľudskej láske, zdôrazňujúci vernosť a zdržanlivosť, ktorý sa volá TeenSTAR. Na Slovensku je od roku 1993 a dnes vám ho ponúkame aj pomocou internetu. Prezrite si jeho osnovy a ak ich uznáte za vhodné, buď ich použite sami alebo ho žiadajte pre vaše deti v školách na hodinách náboženskej alebo etickej výchovy.

Tento program naučí vaše dieťa poznať a vážiť si dar plodnosti, pomôže mu porozumieť všetkým aspektom sexuality, rozvíjať jeho pozitívne sebahodnotenie i komunikáciu s vami, ale aj uvedomiť si svoju schopnosť stať sa otcom alebo matkou, čo má v ňom vzbudiť ochotu k ovládaniu sa a viesť ho k tomu, aby vedelo aj v každej fáze svojho života urobiť zodpovedné rozhodnutie. Veľký význam má úcta k životu, rešpektovanie ľudskej osoby od chvíle počatia až po prirodzenú smrť.

Školský kurz môže vaše dieťa navštevovať so súhlasom aspoň jedného z vás. Je veľmi vhodná aj vzájomná spolupráca s vami.

Rada vám odpoviem na akékoľvek vaše otázky na adrese laukovazuzka@teenstar.sk, alebo na mobilnej linke stálej pomoci 0905 284 412 či pevnej 052 77 31 330, len prezvoňte ako neprijatý hovor a poradím vám.

Copyright © TeanSTAR.sk | Powered by Lord yashik
All rights reserved. | Meno, Ulica, Mesto, e-Mail