Úvod
Mladí
TeenSTAR VÝUČBA
Rodičia
Učitelia
Učebnica
O nás
Kontakt
Úvod / Autorka programu: Hanna Klaus

 

„Chcete sa stať STAR?"

 


          Autorkou programu je Hanna Klaus. Jej práca na Univerzite vo Washingtone, kde bola profesorkou a docentkou gynekológie a pôrodníctva je zárukou, že má hlboké poznatky v tejto oblasti a zároveň výborne ovláda pedagogiku. Istý čas bola na misii v Pakistane, kde sa stretla so strašnou biedou a nevedomosťou v prístupe k ženám. Po návrate do USA si však uvedomila aj veľké nedostatky sexuálnej výchovy. Povedala: „Táto výchova sa v celom svete obmedzuje iba na dve tendencie: na jednej strane je to snaha redukovať sexuálnu výchovu na informovanie o antikoncepčných prostriedkoch a na druhej vychvaľovať zdržanlivosť a čistotu, ale bez vysvetľovania. V obidvoch prípadoch dospievajúci vôbec nemajú správny pojem o svojom tele".

          V USA začínajú dospievajúci čoraz skôr s pohlavným životom, za rok majú jeden milión tehotenstiev u dospievajúcich dievčat, ale i 400 000 umelých potratov. Ale nielen tam, podobne je to aj v ďalších vyspelých krajinách. Tieto negatívne fakty viedli doktorku Klausovú ku konštatovaniu, že dospievajúci potrebuje získať v oblasti sebapoznania i vedomosti z celkom nového pohľadu - biologickej schopnosti plodenia.

          „Vysvetľovania týkajúce sa ich tela, mužskej a ženskej plodnosti, im pomáhajú lepšie pochopiť samých seba. Keď sa im hovorí o ich plodnosti, dáva sa zároveň veľký dôraz na ich schopnosť byť rodičmi. Túto schopnosť uvedomia a  lepšie chápu, prečo je tak dôležité, aby svoju pohlavnosť ovládali. Ich telo sa pre nich samých stáva skutočným, nadobúda hodnotu. Nebudú ho viac používať kedy a ako sa im chce, ale stávajú sa naň hrdí.
 
          Tí mladí, čo nemajú konkrétne poznatky o svojej plodnosti, si nemôžu vytvoriť správny pojem o sexualite a stať sa zrelými. Kto takto objaví a pochopí schopnosť byť otcom alebo matkou, môže si vybrať správanie zodpovedajúce cieľu jeho životného povolania. A čo je najdôležitejšie,  začínajú byť nezávislými od tlaku skupiny a rozhodujú sa sami.

 
          Nikto vyučovaním TeenSTAR programu nechce brať miesto rodičom, naopak, chceme im pomáhať. Ak sami poskytujú deťom výborné ponaučenia, je určite dobré, keď deti počujú podobne aj iného dospelého. Mnohí rodičia však používajú antikoncepčné prostriedky a spôsoby, a tak si môžeme položiť otázku: Akú výchovu poskytnú svojim deťom?

 

V programe Teen STAR sa nič nedeje bez rodičov. Učitelia ich pozvú, vysvetlia im ho a zodpovedajú na otázky. Pýtajú si ich súhlas, ako i súhlas dieťaťa. Až potom začne vyučovanie".

 

Rozdelenie programu

 

          Program je rozdelený do troch samostatných cyklov: pre žiakov základných škôl, pre stredoškolákov a pre mládež nad 18 rokov (kde už nie je potrebný súhlas rodičov) a každý trvá približne 8 mesiacov. Vyučovacia hodina je raz za 1-2 týždne. Dospievajúci majú dostatok času si uvedomiť, čo sa im hovorí. Ak je trieda miešaná, niektoré kapitoly sú osobitné pre chlapcov i dievčatá. Každý má možnosť súkromného rozhovoru s učiteľom o svojich vzťahoch a prebrať otázky, ktoré ho zaujímajú. Dievčatá sa učia zostavovať si záznam o menštruačnom cykle. Testy sú kódované, teda dôverné a pomáhajú sledovať vývoj dospievajúcich počas kurzu.

          Od roku 1980 Hanna Klausová chodí po školách a farnostiach a vyučuje Teen STAR program. Konštatuje: „Najčastejšie sme pozývaní do katolíckych škôl, ale učíme aj na štátnych školách, vtedy mladým neprednášame náboženské náhľady, no nikdy nevyučujeme nič, čo by bolo v protiklade s náukou Cirkvi. Počet adolescentov v skupinách rovnakého veku je okolo 35. Sme radšej, keď môžeme podchytiť dospievajúcich čím prv, skôr ako by začali žiť pohlavným životom.
 
          Ak deti prešli naším programom, pochopili nevyhnutnosť nezačínať predčasne so sexuálnym životom. V priebehu kurzu má dospievajúci čas sa vyvíjať. Už od tretieho mesiaca vyučovania pozorujeme zmeny. Deti prichádzajú radi - potvrdzujú nám to rodičia, aj ich učitelia v škole - tešia sa, že nachádzajú odpovede na otázky, že môžu lepšie poznať sami seba. Môžu sa na všetko opýtať, môžu si utriediť vedomosti. Na konci kurzov vidíme, že záujem adolescentov o ich vlastné telo a jeho hodnotu stúpa. Otázky, ktoré kladú, sú dôkazom, že dozrievajú, stávajú sa kritickejší k tomu, čo naokolo počujú o sexualite".

         
Dnes sa program vyučuje aj v iných krajinách: na Filipínach, v Anglicku, v Írsku, v Afrike - v Zambii, Ugande, v Južnej Amerike, v Taliansku, v Kanade, vo Francúzsku..., začal učiť v Trinidade, v Rakúsku, ale aj Poľsku, Chorvátsku, v Čechách, záujem je aj v Maďarsku a na Ukrajine. Bol predstavený aj poslancom Európskeho parlamentu v rámci boja proti AIDS, keďže je postavený na 1. téze SZO, ktorá hovorí: „Najúčinnejšia cesta prevencie sexuálneho prenosu HIV je zdržovať sa sexuálneho styku alebo v prípade dvoch neinfikovaných partnerov ostať si navzájom verní." Z toho vyplýva požiadavka oddialiť sexuálny styk do nadviazania trvalého monogamného vzťahu, z kresťanského hľadiska až do manželstva.

 

Slovensko

          Na Slovensku bola MUDr. Hanna Klausová prvý raz roku 1993. Vtedy sa s ňou stretli cirkevní hodnostári, verejní a kultúrni činitelia, novinári i prostí občania. Vyškolila prvých  lektorov tohto programu a v ďalších rokoch vyše 100 učiteľov.

          „Jedinou ťažkosťou je nájsť takých učiteľov nášho programu, ktorí sa nevzdajú a prevezmú túto starosť: prednášať učenie Cirkvi dospievajúcim tak, aby ho chceli ochotne prijať a osvojiť si ho. Toto je jediná prekážka v šírení nášho programu.

          Sex je slobodne vyvolené ľudské konanie. A jeho kontrola musí byť na úrovni ľudského konania. Sex je činnosť ľudí, nie činnosť zvierat. Mnohí mi vravia, že takých, čo vedia ovládať svoju sexuálnu aktivitu je málo. Ale to je veľké podceňovanie ľudí! Nevyžaduje to veľké odriekanie, len veľké úsilie dostať seba samého pod kontrolu a stať sa dokonalejším. Preto prednášam v programe Teen STAR  súvislosti so systémom prirodzeného plánovania rodičovstva.

 
          Myslím si, že ozajstné zlo antikoncepcie nie je v jej fyzickej, ale morálnej a psychickej škodlivosti. Dnes uplatňované metódy oddeľujú sexualitu od plodenia. Pritom žiadna metóda antikoncepcie nie je 100%-účinná. Deťom, ktoré mali deti, sa pod kožu implantuje progesterónová tyčinka preto, lebo sa usudzuje, že to dievča, ktoré ju má dostať, nie je dosť zodpovedné, aby užívalo antikoncepčné tablety. To všetko je chemická sterilizácia. A sterilizujú sa predsa zvieratá, nie ľudia!


          Potratom nezabránia ani kondómy, ani antikoncepčné tablety. Jedine zdržanlivosť a manželská vernosť je spoľahlivým prostriedkom proti nim. Som proti potratom, lebo ničia život, ktorý sa začal splynutím spermie a vajíčka. Človek by si mal pri rozhodovaní postaviť otázku: kto som, že zabíjam vlastné deti?
          Mladým ľuďom musíme povedať pravdu, že najlepší spôsob, ako sa vyhnúť nežiaducemu tehotenstvu mladistvých, ale aj pohlavným chorobám, vrátane AIDS, je zdržať sa sexuálnej aktivity dovtedy, pokiaľ nebudú dospelí a pripravení založiť monogamný vzťah, čiže do manželstva treba ísť s panenstvom i panictvom.

 
          Čo sa týka homosexuality, vážim si každú ľudskú bytosť, ale to neznamená, že schvaľujem každú činnosť ako morálnu a správnu. Výskumy zistili častý výskyt práve takej súvislosti, že homosexuálmi sa stali mnohí, ktorých v detskom veku pohlavne zneužili. Vie sa tiež, že deti vyrastajúce v homosexuálnom prostredí v čase dospievania oveľa ťažšie nachádzajú svoju identitu.
         

Uvedomiť si svoju identitu je veľmi dôležitá vývojová úloha pre dospievajúcich. Tí sa potrebujú o tom rozprávať a chcú objasňovať svoje pocity a túžby vo vlastnom vývoji. Potrebujú spoznávať náboženské alebo etické zásady preto, aby mohli robiť rozhodnutia a aby chápali a vážili si svoju plodnosť a schopnosť stať sa rodičmi.
         

Dievčatá, ktoré absolvovali TSP, zostávajú v adolescentnom veku pannami a polovica účastníkov tohto programu zastavuje sexuálnu aktivitu v priebehu roka. Je dôležité dostať seba samého pod kontrolu už od dospievania, teda na začiatku uvedomovania si sexuality."

 
 
« Spat na Úvod
 
Copyright © TeanSTAR.sk | Powered by Lord yashik
All rights reserved. | Meno, Ulica, Mesto, e-Mail